Olen huomannut arvottavani ihmisiä eräällä asteikolla, jonka esitän alla. Arvotan heitä myös muista syistä, joihin en mene tässä. Asteikko ei ole tietoisen ajattelun tulos, vaan on syntynyt oikeuttamaan minun toimintatapani ja valintani elämässä sekä selittämään miksi keskustelen mieluummin joidenkin tiettyjen ihmisten kanssa enkä toisten. Tällaisten taipumusten havaitseminen itsestä on mielestäni mielenkiintoista.

Kriteeristö on melko julma siinä mielessä, että en usko kovinkaan monen nousevan kovinkaan korkealle siinä.

Arvokkaan ihmisen mittari

  1. Henkilö yrittää oppia maailmasta lisää ja on utelias. Maailma käsittää tässä kaiken, kuten esimerkiksi henkilön itsensä, muut ihmiset, käsityö- ja tunnetaidot. Heikoimmillaan tämä näyttäytyy kiinnostuksena tiettyä asiaa kohtaan, vahvempana kiinnostuksena oleellisesti kaikkia asioita kohtaan (ajan asettamissa rajoissa) ja vahvimmillaan tapaa aktiivisesti haastaa omat uskomuksensa ja tietonsa sitä kovemmin mitä varmemmaksi on tullut.
  2. Henkilö onnistuu oppimaan maailmaasta, kuten sen yllä määrittelin.
  3. Opittuaan jotain henkilö muuttaa puhettaan ja uskomuksiaan vastaamaan oppimaansa.
  4. Henkilö muuttaa toimintaansa vastaamaan puhettaan ja uskomuksiaan.

Kohta yksi on luonteenpiirre, kohta kaksi riippuvainen älyllisistä ja muista lahjoista sekä sosiaalisesta tilanteesta. Kolmosesta en osaa varmasti sanoa, mutta mutukäsitykseni on, että yleensä ihmiset muodostavat tai valitsevat uskomuksensa vastaamaan toimintaansa ja tapojaan – vaikutus takaisin uskomuksista toimintaan ja tapoihin on käsitykseni mukaan harvinaisempaa. Sivuhuomiona: Eräs tuntemani henkilö käyttää kohtaa kolme uskonnollisuuden määritelmänä, karkeasti ottaen ja muistaakseni; en ole samaa mieltä. Kohta neljä vaatii taitoa, tahdonvoimaa, tai hyvän elämäntilanteen.

Mainokset